Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Friday 31. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.K TŘA TŘA TŘA TŘA
1.P ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP
2.OA VVZ VVZ VVZ
2.P VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO
3.K proj proj
4.K VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO
4.OA VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO
OA.2 VVZ VVZ VVZ
OA.3 ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP
OA.4 VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO VHO
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Drahoš Jiří - - - - - - - -
Bernardová Ivana - - - - HV ZD -
Guličuková Jana MP .. PA RO BV RO
Benešová Šárka PP PP PP PP ..
Janoušková Petra .. - SIR PR SIR MR - - -
Krulišová Diana KL BR JE ND ZD - - -
Maděrová Radka .. KM
Machová Alena - - .. .. HV .. .. - -
Majorová Naděžda - - - - - - - - -
Tonarová Miroslava .. ..
Zdražil Dalibor .. .. .. .. SL SL -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
211 OBS OBS OBS
302 OBS OBS
407 OBS OBS
JUB OBS OBS
Změny v rozvrzích učitelů
Starý Petr
6 odpadá FYZ 1.K zrušeno
Pryclová Martina
1 odpadá CJL OA.3
Blažková Vendula
5 supl. (GU PedD) CJA 2.A 305 dozor
před 1. hod dohled 1.podlaží  
Brychtová Marie
2 supl. (KD PN) SOM 1.M 402 za odpadlou
2 odpadá MTR 4.K
3 odpadá ZDR 4.K
4 odpadá KOS 1.K
5 odpadá ESV 1.K zrušeno
Guličuková Jana
4. les., 2. les., 6. les., 1. les., 3. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Benešová Šárka
6 odpadá ODV 2.K (1KBe) zrušeno
Houdková Věra
1 odpadá ÚCE 2.P
2 odpadá ÚCE 4.OA
3 odpadá ÚCE 4.OA
4 supl. (MA PN) ÚCE OA.2 (CJN1) 307 za odpadlou
4 odpadá ÚCE OA.3
5 Dozor jídelna  
5 odpadá EkO 4.OA
6 odpadá ÚCE 2.P
Jelínková Hana
0 změna MAS 4.OA (MAS2)+
1 změna MAT OA.2 (CJN2)+
2 odpadá MAT 2.P
3 supl. (KD PN) MAT 3.M 310 za odpadlou
3 odpadá MAT OA.3
4 odpadá MAT 4.OA
před 3. hod dohled 1.podlaží  
Křížová Martina
1 změna KAJ OA.4 (KAJ2)+
2 supl. (MR PedD) CJL 3.D 305 za odpadlou
3 odpadá CJL 2.P
Křížová Lada
1 supl. (KD PN) PSY 3.M 214 za odpadlou
1 odpadá CJL OA.2 (CJN1)
3 změna CJL OA.2 (CJN2)+
Maděrová Radka
4 odpadá CJL OA.4
5 změna CJL 3.K 306
6 supl. (JA NEV) OBN 1.M 209 za odpadlou
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Myšáková Anna
2 odpadá KAJ OA.3 (KAJ2)
Nádvorníková Šárka
2 odpadá CHE 1.P
3 odpadá CHE 1.K
4 supl. (KD PN) CHE 1.M 211 za odpadlou
4 odpadá CHE 1.P
Pálková Věra
3 změna CJA 1.M (SK2) 306
3 spojeno (GU PedD) CJA 1.M (SK1) 306
5 odpadá PRA 2.P
Pazourová Olga
1 odpadá ODV 1.D (KAD) zrušeno
Pospíchalová Radomíra
4 supl. (JA NEV) SPK 2.A 209 za odpadlou
Poulová Petra
1 supl. (BN PN) ODV 2.K (1KBe) KO1 přespočetná hod.
1 přesun >> ODV 2.K (1KPO) na 7. hod
2 supl. (BN PN) ODV 2.K (1KBe) KO1 do úvazku
2 přesun >> ODV 2.K (1KPO) na 8. hod
3 supl. (BN PN) ODV 2.K (1KBe) KO1 do úvazku
3 odpadá ODV 2.K (1KPO) zrušeno
4 supl. (BN PN) ODV 2.K (1KBe) KO1 do úvazku
4 odpadá ODV 2.K (1KPO) zrušeno
7 přesun << ODV 2.K (1KPO) KO2 z 1. hod
8 přesun << ODV 2.K (1KPO) KO2 z 2. hod
Roháčková Alena
2 odpadá CJN OA.4
3 odpadá CJN OA.2 (CJN1)
4 supl. (GU PedD) CJN OA.2 (CJN2)+ JUA za odpadlou
5 odpadá CJR OA.3 (JR)
6 supl. (GU PedD) CJN OA.1 (CJN) 307 za odpadlou
6 odpadá CJN OA.3 (CJN)
Sedláková Pavlína
1 supl. (GU PedD) CJA 1.A JUA za odpadlou
1 změna KAJ OA.4 (SK3)+
2 odpadá KAJ OA.3 (KAJ1)
3 odpadá KAJ 1.P (KAJ2)
Sládek Jan
5 supl. (ZDR AKŠ) ODV 1.B (KC1) KČ-2 za odpadlou
5 odpadá ODV 1.B (KC2) zrušeno
6 supl. (ZDR AKŠ) ODV 1.B (KC1) KČ-2 za odpadlou
6 odpadá ODV 1.B (KC2) zrušeno
7 navíc ODV 1.B (KC1) KČ-2 za odpadlou
Šírová Markéta
1 změna KAJ OA.4 (SK1)+
2 odpadá CJA 1.K (SK 2)
3 spojeno (JA NEV) CJA 3.D (Sk2) 305
5 spojeno (JA NEV) CJA 3.D (Sk2) 405
Tonarová Miroslava
3 odpadá KAJ 1.P (KAJ1)
4 odpadá CJA 4.K
5 odpadá CJA 4.K
2. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Zídková Lucie
1 odpadá MAT 1.P
2 odpadá MAT OA.2 (CJN1)
4 odpadá PEK 2.P
5 Dozor jídelna  
5 odpadá PEK 1.P
6 Dozor jídelna  
6 odpadá IKT 1.P
před 2. hod dohled 1.podlaží  
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 CJA JUA supluje MP (GU)
1.D
1 ODV KAD odpadá (PO)
1.B
1 ODV KC1 odpadá (ZDR)
2 ODV KC1 odpadá (ZDR)
3 ODV KC1 odpadá (ZDR)
4 ODV KC1 odpadá (ZDR)
5 ODV KC1 KČ-2 supluje SL (ZDR)
5 ODV KC2 odpadá (SL)
6 ODV KC1 KČ-2 supluje SL (ZDR)
6 ODV KC2 odpadá (SL)
7 ODV KC1 KČ-2 navíc SL
1.M
2 SOM 402 supluje BR (KD)
3 CJA SK2 306 změna PA
3 CJA SK1 306 spojí PA (GU)
4 CHE 211 supluje ND (KD)
6 OBN 209 supluje MR (JA)
1.K
5 TEV mim navíc GU
5 ESV odpadá (BR)
6 TEV mim navíc GU
6 FYZ odpadá (ST)
3. les., 2. les., 4. les., 1. les. třídní akce
OA.1
6 CJN CJN 307 supluje RO (GU)
1.P
9. les., 3. les., 6. les., 4. - 5. les., 8. les., 0. - 1. les., 7. les., 2. les. odborná praxe
2.A
4 SPK 209 supluje PR (JA)
5 CJA 305 supluje BV (GU)
2.K
1 ODV 1KBe KO1 supluje PP (BN)
1 ODV 1KPO přesun >> na 31.5. 7. hod
2 ODV 1KBe KO1 supluje PP (BN)
2 ODV 1KPO přesun >> na 31.5. 8. hod
3 ODV 1KBe KO1 supluje PP (BN)
3 ODV 1KPO odpadá (PP)
4 ODV 1KBe KO1 supluje PP (BN)
4 ODV 1KPO odpadá (PP)
5 ODV 1KBe odpadá (BN)
6 ODV 1KBe odpadá (BN)
7 ODV 1KPO KO2 přesun << PP z 1. hod
8 ODV 1KPO KO2 přesun << PP z 2. hod
2.OA
4 CJN CJN2 JUA supluje RO (GU)
3. les., 2. les., 1. les. výchov.vzd.akce
2.P
2. les., 9. les., 3. - 5. les., 0. - 1. les., 8. les., 6. - 7. les. volná hodina
3.D
2 CJL 305 supluje KM (MR)
3 CJA Sk2 305 spojí SIR (JA)
5 CJA Sk2 405 spojí SIR (JA)
3.K
5 CJL 306 změna MR
2. les., 1. les. projektová práce
3.M
1 PSY 214 supluje KL (KD)
3 MAT 310 supluje JE (KD)
4.K
8. les., 6. - 7. les., 1. les., 4. - 5. les., 9. les., 2. - 3. les. volná hodina
4.OA
7. les., 5. les., 8. les., 2. les., 4. les., 6. les., 3. les., 1. les., 0. les. volná hodina
OA.2
4 ÚCE CJN1 307 supluje HV (MA)
4 CJN CJN2 JUA supluje RO (GU)
1. les., 3. les., 2. les. výchov.vzd.akce
OA.3
7. - 8. les., 2. les., 4. les., 6. les., 3. les., 9. les., 0. les., 5. les., 1. les. odborná praxe
OA.4
7. les., 3. les., 0. - 2. les., 5. - 6. les., 8. les., 4. les. volná hodina
Pedagogický dohled u třídy:
1.K
Hodina: 1. - 4. les., Učitel: Guličuková Jana
3.K
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Maděrová Radka, Tonarová Miroslava