Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 2.

PD č. 13 suplování ZŘTV /2012

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zdražil Dalibor .. ..
Hošková Jitka - - - -
Houdková Věra .... <> - <>
Kobzová Hallerová Michaela .. ..
Krejčová Růžena NJ NJ NJ NJ .. ..
Starý Petr MJ
Brychtová Marie - NP - ZD KM - - - -
Pazourová Olga .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Drdlová Eva
5 odpadá TEV OA.2 (2TV2) zrušeno
Zedníček Stanislav
5 změna TEV OA.2 (2TV1)+ zrušeno
6 odpadá HOZ OA.2 zrušeno
Zelená Anita
5 odpadá ODV 3.M (MAS) zrušeno
6 odpadá ODV 3.M (MAS) zrušeno
Zídková Lucie
3 supl. (BR PN) SOM 2.M 306 za odpadlou
5 odpadá PEK 1.P (SK2) zrušeno
6 odpadá PEK 1.P (SK1) zrušeno
Myšáková Anna
6 odpadá CJA OA.4 zrušeno
Pryclová Martina
1 výměna >> CJL 2.P na 30.1. 3. hod
Houdková Věra
5 odpadá ÚCE 2.P zrušeno
7 odpadá FIN OA.3 zrušeno
8 odpadá FIN OA.3 zrušeno
Jelínková Soňa
5 odpadá ZSV OA.1 zrušeno
6 změna ZSV 1.OA (1OK)+ zrušeno
8 odpadá OBN 2.D zrušeno
Jelínková Hana
5 odpadá MAT OA.4 zrušeno
Králová Šárka
1 výměna << EkO 2.P DM1 z 30.1. 3. hod
2 výměna << EkO 1.P 211 z 1.2. 7. hod
6 odpadá EKC 2.P zrušeno
Křížová Martina
4 supl. (BR PN) CJL 1.K 307 za odpadlou
6 odpadá CJL 2.C zrušeno
Kubálková Marie
6 odpadá FIP 3.OA zrušeno
7 odpadá FIP 3.OA zrušeno
8 odpadá FIP 3.OA zrušeno
Machová Alena
5 odpadá ÚCE OA.3 zrušeno
Majorová Naděžda
3 supl. (ST VHO) IKT 2.K VTB za odpadlou
Mazánková Lenka
5 odpadá EkO 2.M zrušeno
6 odpadá OBN 2.M zrušeno
Roháčková Alena
5 odpadá CJN 2.C (KC) zrušeno
7 odpadá CJR 1.K zrušeno
Růžičková Šárka
5 odpadá ODV 1.A (1ARU) zrušeno
6 odpadá ODV 1.A (1ARU) zrušeno
Smažilová Věra
5 odpadá IKT 1.P (SK1) zrušeno
6 odpadá IKT 1.P (SK2) zrušeno
Starý Petr
4 výměna << IKT 3.OA VTB z 1.2. 6. hod
Stehlíková Andrea
5 odpadá MAT 1.M zrušeno
6 odpadá VKO 2.D zrušeno
Suchá Kateřina
5 změna DEJ 1.OA (1OK)+ zrušeno
6 odpadá DEJ OA.1 zrušeno
8 odpadá ZSV OA.2 zrušeno
Svobodová Eva
5 změna ODV 3.M (1A3M)+ zrušeno
6 změna ODV 3.M (1A3M)+ zrušeno
Šafránková Simona
7 odpadá MSR 1.M zrušeno
8 odpadá PSY 2.M zrušeno
Šimurdová Jana
5 odpadá CJA 2.C (AR) zrušeno
7 odpadá MAM 1.P zrušeno
Švecová Zdeňka
5 odpadá ODV 1.B (1BSv) zrušeno
6 odpadá ODV 1.B (1BSv) zrušeno
Tonarová Miroslava
6 odpadá CJA 2.K zrušeno
7 odpadá CJA 2.K zrušeno
Benešová Šárka
5 odpadá ODV 4.K zrušeno
Beranová Lucie
5 odpadá ODV 1.D (1DBe) zrušeno
6 odpadá ODV 1.D (1DBe) zrušeno
Dvořáková Marcela
5 odpadá ODV 3.D (3DDv) zrušeno
6 odpadá ODV 3.D (3DDv) zrušeno
Forchtsamová Zdeňka
5 odpadá ODV 1.B (1BFo) zrušeno
6 odpadá ODV 1.B (1BFo) zrušeno
Nádvorníková Šárka
5 odpadá ZBE 2.D zrušeno
Novák Pavel
1 supl. (BR PN) CJA 2.M 306 za odpadlou
6 odpadá CJA 1.M zrušeno
Nováková Jitka
1 supl. (KR PN) ODV 3.M (ARsK) AD do úvazku
2 supl. (KR PN) ODV 3.M (ARsK) AD do úvazku
3 supl. (KR PN) ODV 3.M (ARsK) AD do úvazku
4 supl. (KR PN) ODV 3.M (ARsK) AD do úvazku
Novotná Zdena
5 odpadá ODV 3.D (3DNo) zrušeno
6 odpadá ODV 3.D (3DNo) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 ODV 1ARU odpadá (RZ)
5 ODV 1A3M odpadá (SV)
6 ODV 1ARU odpadá (RZ)
6 ODV 1A3M odpadá (SV)
1.B
5 ODV 1BFo odpadá (FZ)
5 ODV 1BSv odpadá (SZ)
6 ODV 1BFo odpadá (FZ)
6 ODV 1BSv odpadá (SZ)
1.D
5 ODV 1DPa odpadá (PO)
5 ODV 1DBe odpadá (BL)
6 ODV 1DPa odpadá (PO)
6 ODV 1DBe odpadá (BL)
1.K
4 CJL 307 supluje KM (BR)
5 DEJ 1OK odpadá (SU)
6 ZSV 1OK odpadá (JS)
7 CJR odpadá (RO)
1.M
5 MAT odpadá (SA)
6 CJA odpadá (NP)
7 MSR odpadá (SF)
1.OA
5 DEJ 1OK odpadá (SU)
6 ZSV 1OK odpadá (JS)
1.P
2 EkO 211 výměna << KS z 1.2. 7. hod
2 PRA výměna >> na 1.2. 7. hod
5 IKT SK1 odpadá (SŽ)
5 PEK SK2 odpadá (ZD)
6 IKT SK2 odpadá (SŽ)
6 PEK SK1 odpadá (ZD)
7 MAM odpadá (ŠI)
2.C
5 CJN KC odpadá (RO)
5 CJA AR odpadá (ŠI)
6 CJL odpadá (KM)
2.D
5 ZBE odpadá (ND)
6 VKO odpadá (SA)
8 OBN odpadá (JS)
2.K
3 IKT VTB supluje MJ (ST)
5 TEV 2TV1 odpadá (ZS)
6 CJA odpadá (TM)
7 CJA odpadá (TM)
2.M
1 CJA 306 supluje NP (BR)
3 SOM 306 supluje ZD (BR)
5 EkO odpadá (MZL)
6 OBN odpadá (MZL)
8 PSY odpadá (SF)
2.P
1 EkO DM1 výměna << KS z 30.1. 3. hod
1 CJL výměna >> na 30.1. 3. hod
5 ÚCE odpadá (HV)
6 EKC odpadá (KS)
3.D
5 ODV 3DNo odpadá (NZ)
5 ODV 3DDv odpadá (DK)
5 ODV KCS odpadá (ZDR)
6 ODV 3DNo odpadá (NZ)
6 ODV 3DDv odpadá (DK)
6 ODV KCS odpadá (ZDR)
3.K
5 ODV odpadá (KHM)
6 ODV odpadá (KHM)
3.M
1 ODV ARsK AD supluje NJ (KR)
2 ODV ARsK AD supluje NJ (KR)
3 ODV ARsK AD supluje NJ (KR)
4 ODV ARsK AD supluje NJ (KR)
5 ODV ARsK odpadá (KR)
5 ODV 1A3M odpadá (SV)
5 ODV MAS odpadá (ZL)
6 ODV ARsK odpadá (KR)
6 ODV 1A3M odpadá (SV)
6 ODV MAS odpadá (ZL)
3.OA
4 IKT VTB výměna << ST z 1.2. 6. hod
4 ÚCE výměna >> na 1.2. 6. hod
6 FIP odpadá (KB)
7 FIP odpadá (KB)
8 FIP odpadá (KB)
4.K
5 ODV odpadá (BN)
OA.1
5 ZSV odpadá (JS)
6 DEJ odpadá (SU)
OA.2
5 TEV 2TV1 odpadá (ZS)
5 TEV 2TV2 odpadá (DE)
6 HOZ odpadá (ZS)
8 ZSV odpadá (SU)
OA.3
5 ÚCE odpadá (MA)
7 FIN odpadá (HV)
8 FIN odpadá (HV)
OA.4
5 MAT odpadá (JE)
6 CJA odpadá (MY)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou