Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Class
Teacher
Classroom
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. 1.C
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15
7
13:20 - 14:05
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:55 - 16:40
11
16:45 - 17:30
12
17:35 - 18:20
13
18:25 - 19:10
14
19:15 - 20:00
Mon
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: CJL
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
310
B: CJA
NP
AR
209
B: KAP
NJ
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
209
B: KAP
NJ
KC
310
B: TECH
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
JUA
B: CJN
RO
AR
406
B: IKT
ST
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: MAT
ZD
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
402
B: ZBE
ND
402
B: ZBE
ND
Tue
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
VTA
B: CJA
NP
AR
VTB
B: FYZ
ST
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
402
B: CHE
ND
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
VTA
B: ADM
MZL
AR
209
B: CJA
ŠI
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: OBN
JS
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
307
B: CJA
ŠI
KC13
209
B: TECH
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: MAT
ZD
KC
310
B: CJA
NP
AR
406
B: IKT
ST
Wed
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
VTB
B: IKT
ST
AR
209
B: KAP
NJ
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
JUA
B: CJA
NP
AR
209
B: KAP
NJ
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
209
B: ART
HJ
KC
310
B: TECH
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
310
B: CJN
RO
AR
209
B: RTV
HJ
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: MAT
ZD
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
402
B: CHE
ND
Thu
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: CJL
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
B: TEV
JS
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
B: TEV
JS
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
209
B: FYZ
ST
KC
310
B: PAV
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
209
B: CJA
ŠI
KC
407
B: TOB
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
406
B: IKT
ST
KC
JUA
B: CJN
RO
KC
410
A: TOB
MZL
KC
VTB
A: ADM
MZL
Fri
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
406
B: IKT
ST
KC
407
B: PAV
MZL
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
KC
JUA
B: CJN
RO
AR
209
B: RTV
HJ
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: MAT
ZD
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
209
B: OBN
JS
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
209
B: ART
HJ
KC
VTB
B: IKT
ST
AR
A: ODV
RZ
KC
A: ODV
ZDR
AR
410
B: CJA
ŠI
KC13
402
B: TECH
MZL
Powered by