Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Class
Teacher
Classroom
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Suchá Kateřina
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15
7
13:20 - 14:05
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:55 - 16:40
11
16:45 - 17:30
12
17:35 - 18:20
13
18:25 - 19:10
14
19:15 - 20:00
Mon
OA.1 celá
306
B: ZSV
1.P celá
DM1
B: ZSV
3.M celá
310
A: CJL
2.M celá
410
B: CJL
3.M celá
310
A: CJL
2.K 2OK
2.OA 2OK
405
A: DEJ
2.K 2OK
2.OA 2OK
302
B: DEJ
2.M celá
407
B: OBN
OA.2 celá
307
A: DEJ
2.D celá
305
B: SPK
1.P celá
DM2
A: ZSV
2.D celá
305
B: OBN
Tue
1.A 1A1C
1.C 1A1C
402
A: OBN
OA.1 celá
306
B: DEJ
2.M celá
410
B: CJL
Wed
1.P celá
DM1
A: ZSV
OA.1 celá
306
A: DEJ
2.M celá
410
B: CJL
3.M celá
DM3
A: OBN
OA.2 celá
307
B: ZSV
OA.2 celá
307
B: ZSV
3.D celá
305
A: OBN
2.D celá
305
B: SPK
OA.2 celá
307
A: ZSV
3.p
3.p
3.p
3.p
Dozor jídelna JID
Thu
OA.1 celá
306
A: DEJ
OA.1 celá
306
B: ZSV
3.M celá
310
A: OBN
2.M celá
410
B: CJL
3.M celá
310
A: CJL
2.M celá
306
B: OBN
OA.1 celá
306
A: ZSV
2.D celá
305
B: OBN
OA.1 celá
306
A: ZSV
3.p
3.p
3.p
3.p
Fri
3.D celá
305
A: OBN
OA.2 celá
307
B: ZSV
3.M celá
214
A: CJL
1.P celá
302
B: ZSV
1.A 1A1C
1.C 1A1C
402
A: OBN
OA.1 celá
307
B: DEJ
OA.2 celá
307
B: DEJ
Powered by