Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Class
Teacher
Classroom
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. 2.K
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15
7
13:20 - 14:05
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:55 - 16:40
11
16:45 - 17:30
12
17:35 - 18:20
13
18:25 - 19:10
14
19:15 - 20:00
Mon
410
A: ZSV
JS
209
B: MAT
MJ
307
A: CJL
SU
VTB
B: IKT
ST
2TV1
mim
A: TEV
ZS
302
B: CJL
SU
2TV1
mim
A: TEV
ZS
305
B: DEJ
JS
JUB
A: CJA
TM
JUB
B: CJA
TM
JUB
A: KOS
BR
JUB
B: CJA
TM
JUB
A: CJL
SU
JUB
A: MAT
MJ
Tue
mim
A: ODV
BN
410
B: KOS
BR
mim
A: ODV
BN
410
B: DEJ
JS
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJA
TM
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJL
SU
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJL
SU
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJN
TM
mim
A: ODV
BN
Wed
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJA
TM
mim
A: ODV
BN
402
B: CHE
ND
mim
A: ODV
BN
JUA
B: KOS
BR
mim
A: ODV
BN
JUA
B: MAT
MJ
mim
A: ODV
BN
306
B: CJL
SU
mim
A: ODV
BN
JUA
B: CJN
TM
JUA
B: ZDR
BR
Thu
mim
A: ODV
BN
305
B: ZSV
JS
mim
A: ODV
BN
402
B: CHE
ND
mim
A: ODV
BN
VTB
B: IKT
ST
mim
A: ODV
BN
2TV1
mim
B: TEV
ZS
mim
A: ODV
BN
2TV1
mim
B: TEV
ZS
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJA
TM
JUB
B: CJA
TM
Fri
mim
A: ODV
BN
JUB
B: CJA
TM
mim
A: ODV
BN
410
B: ZDR
BR
mim
A: ODV
BN
410
B: KOS
BR
mim
A: ODV
BN
JUA
B: ZSV
JS
mim
A: ODV
BN
JUA
B: ZSV
JS
mim
A: ODV
BN
JUA
B: MAT
MJ
Powered by