Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Class
Teacher
Classroom
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. Králová Šárka
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:40 - 12:25
6
12:30 - 13:15
7
13:20 - 14:05
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:55 - 16:40
11
16:45 - 17:30
12
17:35 - 18:20
13
18:25 - 19:10
14
19:15 - 20:00
Mon
2.P celá
DM1
A: EkO
1.P celá
211
B: ÚCE
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
A: PEK
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
A: PEK
2.P celá
DM1
B: EkO
1.P celá
211
A: ÚCE
OA.2 celá
405
B: ÚCE
OA.2 celá
405
A: ÚCE
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
B: PEK
OA.4 celá
DM2
A: EKC
4.K celá
DM2
B: EkO
Tue
OA.4 celá
DM2
A: EKC
1.M celá
402
B: OBN
2.P celá
DM1
A: EkO
4.K celá
VTA
A: EkO
2.P celá
407
B: EKC
OA.2 celá
405
B: ÚCE
OA.2 celá
405
A: ÚCE
1.P celá
211
B: EkO
1.P celá
211
A: EkO
1.P celá
211
B: ÚCE
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
B: PEK
3.p
3.p
3.p
Wed
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
A: PEK
2.P celá
DM1
B: EkO
1.P celá
211
A: EkO
2.P celá
DM1
A: EkO
1.P celá
211
B: ÚCE
1.P celá
211
A: ÚCE
OA.4 celá
DM2
B: EKC
2.P celá
405
B: EkO
2.P celá
211
A: EKC
1.P celá
211
B: EkO
Thu
OA.2 celá
405
A: ÚCE
1.P celá
211
A: ÚCE
1.OA CJN2
OA.1 CJN2
406
B: PEK
4.K celá
JUA
A: EkO
2.P celá
211
B: EKC
dozor v šatně ŠTN
Fri
2.P celá
DM1
A: EKC
1.P celá
211
B: ÚCE
4.K celá
310
A: EkO
OA.4 celá
DM2
B: EKC
1.P celá
211
A: ÚCE
OA.2 celá
405
B: ÚCE
1.P celá
211
A: EkO
1.P celá
211
B: EkO
1.M celá
405
B: OBN
3.p
3.p
3.p
Powered by